Ústavní a nejvyšší soudy versus Soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva

Ústavní a kasační stížnosti a dovolaní nejvyšším soudům členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  ode dne 14.7.2004 do dne 20.12.2018

Ústavní stížnosti podali tito členové správní rady Cannabis is The Cure,z.s. a  členové správních rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ode dne 14.7.2004 do dne 20.12.2018 Mgr. Dušan Dvořák, Miloslav Tetour, Mgr. Radomíra Dvořáková a Miroslav Kočíř a dále tři členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. a asociace Cannabis is The Cure,z.s. a mají tyto sp.zn. I. US 214/07, II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18, IV. ÚS 1085/18, IV.ÚS 1140/18, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2803/18, II. ÚS 2843/18, I. ÚS 3995/18

Kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu podali tito členové správní rady Cannabis is The Cure,z.s. a  členové správních rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ode dne 14.7.2004 do dne 20.12.2018  Mgr. Radomíra Dvořáková, Ing. Marin Dindoš, Mgr. Dušan Dvořák a Josef Pospíšil a dále tři členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. a asociace Cannabis is The Cure,z.s. a mají tyto sp.zn. 4 Ads 175/2011, 2 As 5/2017,  1 As11/2018, 7 As 188/2018, 5 As 257/2018 1 As 203/2018, 1 As 204/2018 a 1 As 307/2018

Dovolání Nejvyššímu soudu podali tito odsouzení členové správní rady Cannabis is The Cure,z.s. aa  členové správních rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky  ode dne 14.7.2004 do dne 20.12.2018  Mgr. Dušan Dvořák a Miroslav Kočíř a dále tři členové asociace Cannabis is The Cure,z.s.  a asociace Cannabis is The Cure,z.s. mají tyto sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018, 11 Tdo 1455/2018 a 24 Cdo 3046/2018

Manželé Kočířovi – aktivní ke dni 20.12.2018

Kočířovi ústavní Stížnost Advokáta Po Zapracování Připomínek

Mgr. Dušan Dvořák – aktivní ke dni 20.12.2018

Ústavnímu Soudu 5.12.2018 ústavní Stížnost

Mgr. Dušan Dvořák – trestní – odmítnuto v roce 2018

Ústavní Stížnost 2018 Trestní Finale

Odmítavé usnesení ústavního soudu

Ústavní Sud Odmítnutí ústavní Stížnosti Trestní 2018

Mgr. Dušan Dvořák – civilní – odmítnuto v roce 2018

Ústavní Stížnost 2018 Svéprávnost Advokát David Macháček.pdfMacháček

Ústavnímu Soudu Dne 17.8.2018 Naléhavé Podání , čl. 39

Odmítavé usnesení ústavního soudu

Ústavní Soud 11.9.2018 Usnesení Odmítnuto Svéprávnost

Asociace Cannabis is The Cure,z.s.  – správní – odmítnuto v roce 2018

Edukativní Konopná Klinika 2010 2011 2016

Porušení Práva Společenství Finale

Odmítavá usnesení ústavního soudu

ESLP A ústavní A Nejvyšší Soud Aplikace čl. 39

ˇUS 11.10.2018 Odmítnutí ústavní Stížnosti Šámal

ÚS 16.1.2018 č.j. IV ÚS 3899 17 Odmítnuta Stížnost

Mgr. Dušan Dvořák – civilní 2018 a první trestní v roce 2012

Ústavní Stížnost 2018 Svéprávnost Advokát David Macháček

ÚS Dne 6.3.2018 Sp.zn. II. ÚS 198 18 Odmtnutá ústavní Stížnost

Ústavní Stížnost První 24.2.2012

Nález ústavního soudu v roce 2018 k léčivým přípravkům 

Flashnews Ústavní Soud Zásadním Způsobem Rozšířil Nárok Pacientů Na Plně Hrazené Léčivé Přípravky