Žaloba na cenzuru vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 8 A 104/2019

Žaloba na cenzuru a podporu a ochranu cenzury vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 8 A 104/2019

Městskému Soudu 14.10.2019 žaloba Na Ministesrtvo Kultury Cenzura

Ministr kultury a ministerstvo kultury ČR a Městský soud v Praze  ode dne 14.7.2016 do dne 14.7.2019 a v odkazu doložená žaloba na rozhodnutí ministra kultury dne 5.6.2019 Ministerstvo kultury č.j. MK 40771/2019 OLP ze dne 6.8.2019 najdete ZDE 

MK 5.6.2019 Dor. 9.6.2019 MK 40771 2019 OLP Konopná Církev Náb Spol Chrám Přírody Rozh O Rozkl

Rozklad na rozhodnutí ministra kultury dne 17.1.2019, č.j. MK 3403/2019 OC

Ministerstvu Kultury Rozklad Ze Dne 14.2.2019

 

Rozhodnutí ministra kultury dne 17.1.2019, č.j. MK 3403/2019 OC

MK 17.1.2019 Odpověď Ministra Na Interpelaci

Rozhodnutí ministerstva kultury dne 28.ledna 2019, č.j. MK 8004/2019 OC

MK ČR 28.1.2019 Církev Zamítnutí Rozhodnutí Ve Věci Registrace Konopné Církve

 

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 2.11.2016, sp.zn. 5 A 185/2016

Městský Soud Dne 2.11.2016 č.j. 5 A 185 2016 Usnesení O Odmítnutí První žaloby

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 14.12.2016 č.j. 5 A 201/2016 -51 v první žalobě na MK ČR 

Městský Soud Dne 14.12.2016 Ve Věci Konopné Církve Doručil Rozhodnutí 22.12.2016

Rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 15.3. 2018, č.j. 11 A 1/2017- 388  najdete ZDE 

Rozhodnutí ministra kultury dne 22.12.2016, č.j. MK 78898/2016 OLP

Ministr Kultury Odmítl Rozklad KC Dne 22.12.2016 Doručeno Dne 27.12.2016 Do Datové Schránky Cannabis Is The Cure,z.s.